İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, https://medyasyon.com.tr/ adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak Kullanıcı sıfatını kazanan kişiler tarafından Medyasyon Analitik yazılımndan yararlanılan süre boyunca Medyasyon Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanıcının sahip olduğu internet sitesinde yer alan Medyasyon yazılımı tarafından Site’ye yüklenen İçerik, Şirkete aittir. Şirket önceden Kullanıcı onayı almaksızın bu içeriği üçüncü kişilere satabilir. Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen içerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu bağlamda Şirket, Kullanıcı içeriklerini özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya kamuya ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Kullanıcının Şirkete onay vermesi halinde Kullanıcının erişimine onay verdiği harici uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcının verdiği izin çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ve/veya ortakları tarafından Kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak adına üçüncü kişilere devredilebilir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile iletişim/temas kurmak veya Kullanıcının Sitedeki ve yazılımdaki tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve Şirketin hizmetlerinin Kullanıcıya temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinde yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler ortaya çıkarmak ve bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Şirket, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman Sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son Güncelleme: 10 Kasım 2021